МБОУ "СОШ 33" г. Череповец

Среднее (полное) общее образование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 33"

Все виды деятельности компании:


Контактная информация

г. Череповец, контактная информация
г. Череповец, Вологодская область
162604, ВОЛОГОДСКАЯ область, г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ул. ПИОНЕРСКАЯ, д. 14
8-8-202-295753
school33@tchercom.ru


Business reference

MBOU "SOSH 33", business reference
MBOU "SOSH 33"
MUNITSIPALNOE BYUDZHETNOE OBSCHEOBRAZOVATELNOE UCHREZHDENIE "SREDNYAYA OBSCHEOBRAZOVATELNAYA SHKOLA 33"
162604, VOLOGODSKAYA oblast, g. CHEREPOVETS, ul. PIONERSKAYA, d. 14
Secondary eneral education
Inspektsiya Ministerstva Rossyskoy Federatsii po nalogam i sboram po g. CHEREPOVTSU VOLOGODSKOY oblasti
Budget institutions
Undefined
Zakirova Marina Borisovna
1023501246614
3528061800
50464489
352801001
19430000000


Конкурсные торги и закупки

Новости Вологодской области
Другие юридические лица